REM-Sömnstörning 

Vi söker

  • Personer med så kallad REM-sömnstörning
  • Personer med nyligen diagnosticerad Parkinsons sjukdom
  • Friska kontrollpersoner

Varför delta?

Om Du har REM-sömnstörning får Du en noggrann neurologisk genomgång och uppföljning av Dina symptom under studiens gång. Vanligen följs dessa symptom inte via sjukvården. Genom att delta bidrar Du även till banbrytande forskning samt hjälper sjukvården och framtida patienter med Parkinsons sjukdom.

Bakgrund

REM-sömnstörning yttrar sig genom att man agerar ut sina drömmar i sömnen och exempelvis skriker, springer, slår eller rör sig beroende på drömmarnas innehåll. REM står för ’rapid eye movements’ (snabba ögonrörelser) och har fått sitt namn av att man under REM-sömnen snabbt rör ögonen fram och tillbaka (med slutna ögonlock). Det är under REM-sömnen som vi drömmer. I normala fall är musklerna avslappnade under REM-sömnen och rörelserna sker bara i drömmen, men vid REM-sömnstörning så har denna frikoppling av musklerna under sömnen försvunnit och man agerar istället ut rörelserna.

På sistone har det kommit studier som antyder att det kan finnas en koppling mellan REM-sömnstörning och Parkinsons sjukdom. Många (men inte alla) patienter med Parkinsons sjukdom beskriver att de haft REM-sömnstörningssymptom tidigare och en del av de som har en REM-sömnstörning utvecklar efterhand symptom på Parkinsons sjukdom. Med anledning av detta startar vi nu denna studie för att försöka utröna sambanden mellan REM-sömnstörning och Parkinsons sjukdom.

Ett av våra mål med studien är att förstå hur man kan förutse vilka som har REM-sömnstörning som utvecklar Parkinsons sjukdom och på sikt att hitta behandlingar som kan bromsa denna sjukdomsutveckling.

Klick på denna länk för detaljerad information om studien Patientinformation, detaljerad.

Anmäl ditt intresse här:

    På mejl REM@skane.se eller via telefon till forskningssköterska  040-335851