REM-Sömnstörning 

Forskningsdeltagare sökes!

Har du en sömnstörning? Ny studie undersöker orsakerna bakom REM-sömnstörning och ditt deltagande är av stort värde!

  • Personer med så kallad REM-sömnstörning
  • Personer med nyligen diagnosticerad Parkinsons sjukdom
  • Friska kontrollpersoner

Varför delta?

Om Du har REM-sömnstörning får Du en noggrann neurologisk genomgång och uppföljning av Dina symptom under studiens gång. Genom att delta bidrar Du även till banbrytande forskning samt hjälper sjukvården och framtida patienter med Parkinsons sjukdom.

Bakgrund

REM-sömnstörning yttrar sig genom att man agerar ut sina drömmar i sömnen och exempelvis skriker, springer, slår eller rör sig beroende på drömmarnas innehåll. På sistone har det kommit studier som antyder att det kan finnas en koppling mellan REM-sömnstörning och Parkinsons sjukdom. Ett av våra mål med studien är att förstå hur man kan förutse vilka som har REM-sömnstörning som utvecklar Parkinsons sjukdom och på sikt att hitta behandlingar som kan bromsa denna sjukdomsutveckling.

Kan jag delta?

Är du 50 år eller äldre och kan du eller din partner svara JA på minst 2 av dessa frågor om din sömn?

• Har du drömmar med våldsamt innehåll (såsom att du måste försvara dig själv från något i din dröm)?

• Skriker eller svär du i sömnen?

• Rör du mycket på dig medan du sover (till exempel viftar/fäktar med armar eller ben), eller har du fallit ut ur sängen i sömnen?

• Passar ovanstående rörelser ofta eller alltid med innehållet av dina drömmar?

• Har du skadats eller nästan skadat dig själv eller din partner under sömnen?

Då kan du ha en REM-sömnstörning och kan anmäla din intresse nedanför.

Vi söker även friska kontrollpersoner med normal sömn.

Läs mer om studien under patientinformation.

Klick på denna länk för detaljerad information om studien Patientinformation, detaljerad.

Anmäl ditt intresse här:

    På mejl REM@skane.se eller via telefon till forskningsteamet 046-177333.