Bakgrund till studien

Stort lidande och stora kostnader för samhället

Varje år insjuknar 25 000 personer med demens i Sverige, vilket orsakar stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Dessutom orsakar demens lika stora kostnader för samhället som cancer, hjärtsjukdom och stroke tillsammans.

Var femte kvinna och var tionde man kommer att insjukna

Alzheimers sjukdom är den absolut vanligaste orsaken till demens, och var femte kvinna och var tionde man kommer att insjukna med demens orsakad av Alzheimers sjukdom.

Alzheimers startar tidigt, 10-20 år innan symptom

Nyligen har vi och andra visat att Alzheimers sjukdom startar i hjärnan 10-20 år innan symtom, så som minnessvårigheter, bryter ut. Under denna tid ansamlas allt större mängder av proteinerna amyloid-beta och tau i hjärnan. Ungefär 5% av personer i 50-årsåldern och 30% av de i 75-årsåldern har dessa alzheimer­förändringar i hjärnan utan symtom.

Vi vill stoppa sjukdomen innan symptom

Nyligen godkändes den första bromsmedicinen mot Alzheimers sjukdom i USA och detta läkemedel tar mycket effektivt bort amyloid-beta ur hjärnan. Intensiv forskning pågår nu för att försöka stoppa sjukdomen redan innan tydliga symtom hunnit utvecklas. Detta eftersom mycket forskning tyder på att de bromsmediciner som nu utvecklas kan vara som mest effektiva om behandlingen påbörjas mycket tidigt i sjukdomsförloppet.

Två mål med studien

  • För det första vill vi bättre förstå de tidigaste stadierna av Alzheimers sjukdom för att kunna utveckla bättre diagnostik (hur man bättre identifierar de som har sjukdomen) och behandlingar som kan hjälpa miljoner människor världen över.
  • För det andra vill vi möjliggöra för personer i Skåne med tidig Alzheimers sjukdom, men ännu utan symtom, att på sikt vara med i läkemedelsprövningar som syftar till att stoppa eller bromsa sjukdomen innan tydliga symtom hunnit utvecklas.

Klicka här för att anmäla dig till studien.